Klub kanoistu Slavia Praha

 

Provozní řád

 

 1. Vstup do areálu spolku mají jen členové spolku a hosté v doprovodu člena spolku.
 1. Loděnice je otevřena nepřetržitě.
 1. Členské příspěvky se platí převodem na bankovní účet spolku. Členské příspěvky je též možné zaplatit osobně v období od 1. 4. do 31. 5. vždy každé úterý od 18 - 20 hod. v klubovně. Přípěvky vybírá člen výboru oproti potvrzení o zaplacení.
 1. Člen spolku smí mít lodě (a ostatní plavidla) uloženy pouze na přiděleném krákorci, označeném identifikačním číslem. Krákorce přiděluje příslušný člen výboru.
 1. Člen spolku ukládá osobní věci pouze do přidělené skříňky, označené jménem člena. Skříňku přiděluje příslušný člen výboru.
 1. Spolek neručí za ztrátu uložených lodí ani předmětů ve skříňce a proto doporučuje všem členům, aby svoje lodě zabezpečili proti krádeži a ve skříňkách nepřechovávali cenné věci.
 1. Po vynesení lodi z hangáru je nutno zhasnout, zavřít a zamknout posuvné dveře.
 1. Ve všech objektech a prostorách spolku je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Rozdělávání táborového ohně je možné po dohodě s výborem spolku.
 1. Vstup se psy do prostor spolku je povolen s podmínkou, že pejsci nebudou mít možnost volně pobíhat v prostoru spolku. Majitelé jsou odpovědni za to, že jejich psi neznečistí pozemek spolku.
 1. Vjezd členů motorovým vozidlem na pozemek spolku je možný jen pro naložení/vyložení lodí. V ostatních případech jen po předchozím souhlasu výboru.
 1. Opravy lodí lze provádět jen na vyhrazeném místě - okraj travnatého hřiště u oplocené zahrádky - vzadu. Opravující uvede po skončení práce místo do původního stavu.
 1. Závodní lodě jsou uloženy v hangáru č. 1 a 2. a jsou majetkem spolku. Tyto lodě mohou používat jen ti, kterým byla loď přidělena pověřeným členem spolku.
 1. Při používání zařízení spolku a pobytu v jejím prostoru jsou všichni povinni dodržovat maximální ohleduplnost a zásady slušného chování. Za chování a veškerou další činnost dětí do 15 let nesou plnou zodpovědnost zákonní zástupci. Členové spolku nesou plnou zodpovědnost za škody, které sami nebo jejich rodinní hosté způsobili na zařízení a majetku spolku.

 

V Praze dne 4. 9. 2017

Výbor KK Slavia Praha

 
 

©  Klub Kanoistu Slavia Praha 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.