Klub kanoistu Slavia Praha

 
V této rubrice najdete to, co nás čeká a nemine.

Valná hromada

29.6.2021

 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

KK SLAVIA PRAHA, z.s.

29. června 2021 (úterý)


Chtěli bychom informovat všechny členy, že valná hromada našeho spolku je 29. června 2021 od 17:30 h v loděnici na volném prostranství před klubovnou.


Návrh programu valné hromady:

  1. Schválení programu valné hromady

  2. Návrh a schválení jednacího řádu

  3. Volba mandátové, volební a návrhové komise.

  4. Zpráva o činnosti KK SLAVIA PRAHA za rok 2020.

  5. Výsledky hospodaření za rok 2020, návrh nových členských příspěvků

a návrh rozpočtu na rok 2021.

  1. Diskuze.

  2. Zpráva volební a mandátové komise.

  3. Volba nového výboru KK Slavia Praha.

7. Přestávka – občerstvení - diskuse

1. schůze nového výboru ( volba předsedy, místopředsedy, hospodáře)

8. Úvodní slovo předsedy nového výboru KK SLAVIA PRAHA

9. Zpráva návrhové komise .

10. Hlasování o usnesení valné hromady.

Doplňující návrhy ze strany členů spolku jsou vítány. Vše bude probíhat v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními, zákony a hygienickými předpisy.

Za výbor KK Slavia Praha, z.s.:

Miroslav Škapa, předseda v.r.

V Praze dne: 18.05.2021


 
 

©  Klub Kanoistu Slavia Praha 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.